The impact of the process of adaptation and knowledge sharing on the assessment of suitability of a new employee in the company. Case studies

Aleksandra Zaleśna

Abstract


The aim of this paper is to identify what is the impact of the process of a new employee’s adaptation on the process of knowledge sharing. The objective is also to identify how both processes - adaptation and knowledge sharing - affect the perception of a newly recruited person as a source of new knowledge in the company. The analysis was based on the case study. 3 subjects were selected - two small and one large. Based on the analysis, supporting adaptation has been distinguished. Its impact on knowledge sharing has been determined. An attempt was made to clarify the distinction in evaluating new employee as a source of new knowledge.

Keywords


introduction, new employee, knowledge sharing

Full Text:

PDF

References


Ashford, S .J., & Black, J. S. (1996). Proactivity during organizational entry: the role of desire for control. Journal of Applied Psychology, 81(2).

Barwacz, K. (2007). Rozwój koncepcji zarządzania wiedzą. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej

w Krakowie, 727.

Behrends, T. (2007). Recruitment practices in small and medium size enterprises. An empirical study among knowledge-intensive professional service firms. Management Review, 18(1).

Brdulak, J. (2005). Zarządzanie wiedzą a proces innowacji produktu: budowanie przewagi konkurencyjnej firmy. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

Czakon, W. (Ed.). (2011). Podstawy metodologii w naukach o zarządzaniu. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business.

Drucker, P.F. (1999). Społeczeństwo pokapitalistyczne. Warszawa: PWN.

Evans, C. (2006). Zarządzanie wiedzą. Warszawa: PWE.

Fahey, L., & Prusak, L. (1998). The eleven deadliest sins of knowledge management. California Management Review, 40(3).

Greiner, L. E. (1998). Evolution and revolution as organizations grow. Harvard Business Review, 76(3).

Kosiński, C. (2015). Analiza procesu adaptacji pracowniczej na stanowisku dokumentalisty w spółce medialnej (Bachelor thesis). Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Warszawa. 2011

Kubica, I. (2010). Adaptacja społeczno-zawodowa nowo przyjętych pracowników. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 828.

Lee, C., Liu, J., Rousseau, D. M., Hui, C., & Chen, Z.X. (2011). Inducements, contributions, and fulfillment in new employee psychological contracts. Human Resource Management, 50(2).

Ludwiczyński, A. (2006). Alokacja zasobów ludzkich organizacji. In H. Król, & A. Ludwiczyński (Eds.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Warszawa: PWN.

Majewska-Bator, M., & Bator, P. (2011). Źródła wiedzy zewnętrznej wykorzystywane przez przedsiębiorstwa w działalności gospodarczej. Współczesne Zarządzanie, (3).

Mikuła, B. (2011). Transfer wiedzy w organizacji. In A. Pocztowski A. (Ed.), Komunikacja w procesach zarządzania wiedzą. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Morawski, M. (2006). Przedsiębiorstwo zorientowane na wiedzę. e-mentor, (4).

Nonaka, I., & Takeuchi, H. (2000). Kreowanie wiedzy w organizacji. Warszawa: Poltext.

Pocztowski, A. (2007). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie – procesy – metody. Warszawa: PWE.

Probst, G., Raub, S., & Romhardt, K. (2002). Zarządzanie wiedzą w organizacji. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.

Central Statistical Office of Poland. (2014). Rocznik Statystyczny Pracy 2012. Warszawa: Central Statistical Office of Poland.

Stredwick, J. (2005). Zarządzanie pracownikami w małej firmie. Gliwice: Helion.

Sveiby, K.E., & Simons, R. (2002). Collaborative climate and effectiveness of knowledge work – an empirical study. Journal of Knowledge Management, 6(5).

Syper-Jędrzejak, M. (2013). Dobre praktyki w zakresie adaptacji nowych pracowników na przykładzie wybranych firm regionu łódzkiego. Zarządzanie i Finanse, (1).

Świgoń, M. (2012). Zarządzanie wiedzą i informacją. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Tews, M. J., Michel, J. W., & Ellingson, J. E. (2013). The impact of coworker support on employee turnover in the hospitality industry. Group & Organization Management, 38(5).

Wang, S., & Noe, R. A. (2010). Knowledge sharing: a review and directions for future research. Human Resource Management Review, (20).

Werner, J. M., & DeSimone, R. L. (2012). Human Resource Development. Cengage Learning.

Żarczyńska-Dobiesz, A. (2008). Adaptacja nowego pracownika do pracy w przedsiębiorstwie. Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business.
DOI: https://doi.org/10.19197/tbr.v14i1.25

RefbacksCreative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Print ISSN: 1643-8175, Online ISSN: 2451-0955, DOI prefix: 10.19197, Principal Contact: tbr@wsb.torun.pl